Rola gumowo korkowa 8mm

Dodaj recenzję:
  • Producent: KOREX
  • Kod producenta: 1270145
  • Dostępność: Jest Jest
  • rolka
  • Cena netto: 699,18 zł / rolka 859,99 zł / rolka

Rola gumowo korkowa 1m x 8m x8mm

Podkład gumo-korkowy 1m x 5m x5mm w rolkach pod podłogi pływające, przyklejane, drewniane podłogi lite,
płytki ceramiczne oraz wykładziny elastyczne typu PCV czy linoleum, służący do tłumienia
dźwięków uderzeniowych oraz poprawiający izolację termiczną podłogi.

WŁASNOŚCI AKUSTYCZNE
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔLW [dB]:…….....25 - wynik dla podłogi pływającej
(wg. EN ISO 717-2)

WŁASNOŚCI TERMICZNE
Przewodność cieplna [W/mK]:…………………....……0,067

WŁASNOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE (wg. ASTM F-104)
Skład - ziarno korkowe i granulat
gumy z recyklingu wielkości [mm]:...…………..….…..1-2
Gęstość [kg/m³]:………………………………..……….> 600
Wytrzymałość na rozciąganie [kPa]:……………………> 900
Odprężenie elastyczne [%]:……………………………..>75
Kompresja [%]:………………………………………….30 - 50