Klasyfikacja Palności Korka

17-02-2023
Dzięki właściwościom termicznym i słabemu spalaniu korka, dęby korkowe są bardziej ognioodporne niż inne drzewa. Powolne spalanie korka sprawia, że ​​jest on naturalnym środkiem zmniejszającym palność, tworzącym barierę przeciwpożarową. Jego spalanie nie powoduje wydzielania dymu ani toksycznych gazów.
 

Korek tak jak inne produkty izolacyjne podlega klasyfikacji ogniowej. Klasyfikacja ogniowa spełnia dwie podstawowe funkcje:
- pozwala na wbudowanie danych materiałów w obiekt, poprzez potwierdzenie ich własności ogniowych,
jest punktem wyjścia do doboru zabezpieczeń

 
      
 

Klasyfikacje ogniowe są wydawane przez odpowiednie jednostki badawcze dla producentów systemów lub wyrobów. Istotną częścią każdej klasyfikacji jest opis rozwiązania, którego dotyczy i zakres jej zastosowania (ważności).

Klasy odporności ogniowej konstrukcji, tutaj drewnianej, wskazują na zdolność do pełnienia określonych funkcji w czasie pożaru. Parametr nośności ogniowej oznaczony jest literą „R” i cyframi, np. 15 (to liczba minut, po upływie których elementy nośne przestają spełniać swoją funkcję). Istotne parametry to także szczelność ogniowa „E” (nieprzepuszczanie płomieni i gazów) i izolacyjność ogniowa „I” (nieprzepuszczanie temperatury). Na podstawie tych parametrów określana jest klasa odporności pożarowej budynku. Odporność pożarowa najczęściej ustalana jest przez architekta i strażaka na podstawie przepisów prawa.

         

      

 

W badaniach nad korkiem korek przydziela się do klasy ogniowej E. Korek ma odporność termiczną od R-3,6 do R-4,2 na cal. Jest to lepszy zakres wartości niż luźne włókno szklane (R-2,2 do R-2,9 na cal) i maty z włókna szklanego (R-2,9 do R-3,8 na cal). Korek ma niską przewodność cieplna - korek jest idealnym izolatorem termicznym. Jego współczynnik przewodności cieplnej wynosi 0,045W/mK. Dzięki swojej słabej przewodności cieplnej korek jest zawsze ciepły w dotyku. Za bezpieczeństwem przeciwpożarowym korka przemawia też fakt, że jest on używany w promach kosmicznych ze względu na swoją lekkość, w mieszance z innymi matariałami do izolacji np. zbiorników paliwa w rakietach lub izolacji lądowników.

 

Na poniższym wideo możecie zobaczyć jak ciężko jest podpalić korek.

 

https://www.youtube.com/watch?v=YdSWJypDSbI