Korek w kontakcie z żywnością - aspekty prawne

14-10-2022

Korek jako materiał całkowicie naturalny jest w świetle europejskiego prawa przeznaczony do kontaktu z żywności. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą podkładek korkowych oraz z zestawieniem aktów prawnych, w których możecie znaleźć potwierdzenie, że prawo unijne dopuszcza korek jako całkowicie bezpieczny w kontakcie z żywnością.

https://korexradom.pl/category/podkladki-korkowe

Wszystkie materiały mające kontakt z żywnością podlegają dwóm europejskim aktom prawnym:
• Rozporządzenie (WE) 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, znane również jako
rozporządzenie ramowe lub rozporządzenie FCM (Food Contact Materials)

Do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością istnieje obowiązek dołączania pisemnej deklaracji potwierdzającej, że są one zgodne z przepisami mającymi wobec nich zastosowanie.

Pisemna deklaracja umożliwia łatwą identyfikację materiałów, wyrobów lub produktów z pośrednich etapów wytwarzania lub substancji, dla których została wydana.

 

         

 

• Rozporządzenie (WE) 2023/2006 w sprawie dobrych praktyk wytwarzania materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontakt z żywnością, znany również jako rozporządzenie GMP (Good Manufacturing Practice)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R2023-20080417&from=EN

Dlatego każdy materiał uważany za FCM będzie musiał być zgodny z tym prawodawstwem.

Rozporządzenie dotyczy m.in. korka. Niżej link do pełnego tekstu rozporządzenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R1935-20090807&from=PL

Art. 16 - deklaracja zgodności (ang. Declaration of conformity)
Do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością istnieje obowiązek dołączania pisemnej deklaracji potwierdzającej, że są one zgodne z przepisami mającymi wobec nich zastosowanie.

 

       

 

Pisemna deklaracja umożliwia łatwą identyfikację materiałów, wyrobów lub produktów z pośrednich etapów wytwarzania lub substancji, dla których została wydana.

• Rozporządzenie (WE) 2023/2006 w sprawie dobrych praktyk wytwarzania materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontakt z żywnością, znany również jako rozporządzenie GMP (Good Manufacturing Practice)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R2023-20080417&from=EN

Dlatego każdy materiał uważany za FCM będzie musiał być zgodny z tym prawodawstwem.

Inne dokumenty prawa unijnego do którego odnoszą się regulacje dotyczące korka to „Oświadczenie dotyczące polityki dotyczące zatyczek korkowych oraz innych materiałów i wyrobów z korka przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi”

https://www.edqm.eu/en/d/164352

Oraz dokument ISO ISO 633:2019 do którego odnosi się powyższy dokument

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:633:ed-3:v1:en